Директен печат на тениски

Плотиране

Черно-бяло

Плотиране 620 мм
49 лв.
Плотиране 914 мм
49 лв.
Плотиране 1060 мм
49 лв.
Плотиране 1118 мм
49 лв.

Цветно

Плотиране 620 мм
49 лв.
Плотиране 914 мм
49 лв.
Плотиране 1060 мм
49 лв.
Плотиране 1118 мм
49 лв.